Endometriozis ile ilgili bilgiler

Konu hakkında bilgi almak için şu derneklerin websitelerinden de yararlanabilirsiniz:

Stiftung Endometriose-Forschung

Europäische Endometriose-Liga

Endometriose-Vereinigung Deutschland

Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (Leitlinien)