Blastosit kültürü

Gerek IVF’de gerek IVF/ICSI sonrasında gerekse “kriyo siklusta“, embriyolar 2-3 hatta 5. güne kadar kültive edilebilir. Almanya’daki embriyo koruma yasalarının çok katı kurallarına rağmen bu uygulamanın yapılması mümkündür ve bu işlem, birkaç merkez tarafından başarıyla yürütülmektedir. Bununla birlikte, Almanya’daki problem, daha kültürün 1. gününde transferi yapılacak bu hücrelerin bulunmasına çalışılması gerekir (yani, siklus başına 2-3 embriyo) IVF indeksine bakın  (  www.deutsches-ivfregister.de ). İnkübatördeki koşullar, uterustaki koşullardaki gibi optimal olmadığı için, bu fazda hiçbir yüksek kalitede embriyo (“top quality embryo“) elde edilememektedir. Sadece “2. gün embriyolarının‘ % 25-50’si blastosit olabileceği varsayılıyor.

5 günlük kültür sadece tüm embriyolar (yani 2-3’den fazla embriyo) arasında seçim yapıldığı takdirde en büyük verimi vermektedir. Bu nedenle, istisnalar dışında, Almanya’da blastosit kültürü yapmak çok da mantıklı bir şey değildir.

Almanya embriyo koruma yasası gereğince, hamile kalma yüzdesinin yüksek olması için embriyo transferinin 2. veya 3. günlerde yapılması gerekir.

5. resimde çatlayan (eng. hatch) embriyoların resimleri
5. resimde çatlayan (eng. hatch) embriyoların resimleri