Hormon testi

Temel teşhis için her zaman hastanın hormon profilinin her zaman ayrıntılı ve anlamlı bir incelemesinin yapılması gerekmektedir. Adet günü, yaş vs. bu anlamda önemsenmesi gereken bulgulardır. Şu durumlarda hormon testinin yapılması gerekir:

Siklus bozuklukları – ovülasyon problemi – hormonal bozukluklardan şüphe ediliyorsa – 2’den fazla düşük olduğunda, daha adet döngülerinde henüz tam net olmasa da doğurganlığı olumsuz etkilemiş olan düzensizliklerin var olup olmadığını belirleyebilmek için hormonal testin yapılması gereklidir. Bazı gizli hormon bozukluklarının olumsuz etkileri gebelik sırasında açığa çıkabilir. Tabi ki tedavisi devam eden hastalarda tedavi süresince hormon testleri yapmak, inseminasyon (sperm nakli) veya İVF (in-vitro Fertilizasyon, tüp bebek) olacaksa folikül ponksiyonu (yumurta hücresi alımı) için en doğru zamanı belirlemekte işe yarar. Özellikle ilaçla ovülasyonun bastırılmadığı NC-IVF’de (doğal siklusunda IVF ya da Natural-Cycle-IVF), (hasta VE muayenehane için) yumurta hücre alımı içim en uygun zamanı belirlemek için testlerin daha sık yapılması gereklidir.