Tedavi

Çocuğu olmayan çiftlere tedavi, çocuksuzluğun nedenlerini bulmaya yönelik bir adımdır (tanı koyma). Çeşitli faktörlerin değerlendirilmesi sonucu, hastaya göre hazırlanmış olan tedavinin tavsiye edilmesi ve uygulanması süreci başlar.

Tedavi seçimine etki eden faktörler:

  • Çiftin çocuk yapmaya karar verdikleri zamandan itibaren geçen süre
  • Eşler üzerindeki baskı
  • Yaş
  • Maddi durum
  • Çiftin arzusu

Tavsiye edilen tedavilerin kısa sunumu: