TESE

Testiküler Sperm Ekstraksiyonu

Ejakülatta (sperm sıvısı) hiç sperm olmaması durumunda, birçok hastada sperm hücrelerinin direkt testiküler dokudan alınması mümkündür. Bu yönteme TESE (testiküler sperm ekstrasyonu) adı verilir. Küçük bir cerrahi girişim ile testiküler doku alınarak kadın hastaya ya aynı gün içinde ICSI ile verilir ya da alınan doku önce dondurulur (kirokonserve edilir). Operasyon sırasında içerisinde sperm olup olmadığı araştırılan testiküler doku dondurulmuş bir dokuysa, lojistik ve zamana bağlı olarak kadına yapılan sonraki tedavi de normal IVF’de olduğu gibidir.

TESE'nin şematik anlatımı
TESE’nin şematik anlatımı
Özel hazırlama öncesinde, doku örnekleri mekanik olarak ''gevşetilir''
Özel hazırlama öncesinde, doku örnekleri mekanik olarak ”gevşetilir”

Bunda da Mini-IVF ve konvansiyonel IVF’nin (her defasında doğal olarak ICSIile) „temel tedavi“ olarak yapılması mümkündür. Vücutta „ana madde“ (testiküler doku) sınırsız miktarda bulunmadığından NC IVFyöntemi burada yine de çok fazla tavsiye edilmez.

— Şematik anlatımlar: © Prof. Herrero, Barcelona