Klasik homeopati

HomeopatiSamuel Hahnemann tarafından 1810 yılında kurulmuş bir tedavi yöntemidir. Bu yöntem, diğer tedavi yöntemlerinden şöyle bir farklılık gösterir: Hastalıklar, çok kuvvetli seyreltilen maddeler (potens, homeopatik ölçülere getirilen maddeler) kullanılarak tedavi edilir. Bu maddeler, sağlıklı bir insanda, hastalıklı olanların semptomlarına çok benzer semptomlar yaratır.

Klasik homeopati tedavisini uygulayan kişilerin birkaç yıllık ek bir eğitim programını izlemesi ve sınavını vermesi şarttır.

Homeopati, hastaya özgü iritasyonun tedavisi olarak görülmektedir.

Vücut, ruh ve akıl birbirleriyle ne kadar uyumlu olursa buna bağlı olarak organizmanın regülasyonu o kadar iyi sağlanır -ki size direnme gücü veren de bunlardır-, hastalığınızdan da o kadar kolay kurtulursunuz. Bu yollarla, gerçek bir tedavi mümkündür ve sağlığınız giderek daha stabil hale gelir. Ama sadece bu değil, yaşama gücünüz ve başarma isteğiniz artar ve bu sayede yaşam sevinciniz de artar. Tabi, bu zamanınızı, sabrınızı ve beraber çalışmanızı gerektiren bir süreçtir.

Homeopatik tedavi ilaçlarının üretiminde reaksiyon maddesi olarak kullanılan maddeler genelde doğanın kendisinden temin edilmektedir. Bunlar bitkiler, mineraller ve küçük hayvanlar (ör. arının kendi zehri) olabilir. Üretim sırasında bu ilaçlar homeotopatik ölçülere getirilir. Yani, çözücü kullanılarak, aşama aşama seyreltilir ve sonra çalkalanarak yaydırılır. Bu maddelerden bazıları (sofra tuzu gibi), ilaç olmalarını bu işleme borçludur. Çünkü ilacın iyileştirme gücü madde homeopatik ölçülere getirildiğinde ortaya çıkar. Buna karşılık, güzelavratotu (atropa belladonna) gibi diğer maddeler, bu işlem sırasında zehirliliklerini kaybeder. Sadece vücudunuz üzerinde iyileştirici bir etki yaratacak sinyaller özelliklerini korur.

Homeopatik ilaçlar, az homeopatik ölçülerde belli bir miktar reaksiyon maddesi ve homeotik ölçülere getirme sürecinde açığa çıkan ve çözücü madde içinde sinyal içermektedir. Yüksek derecede uygulanan homeopatik ölçüler (yüksek potensler), mutlak suretle sinyal içerir. Bunun kanıtlanması için çok hassas ve bu yüzden pahalı ve modern doğal bilim araştırmalarının yapılması gerekmektedir: Biyofotonların ölçümü, termolüminisans, Kirlian fotoğrafçılığı Bunu kitapla karşılaştırabilirsiniz. Kitapta da yazar fiziken orda değildir, kitap sadece yazarın düşünce sinyallerini içinde bulundurur. Ya da bir plak düşünün. Bunun oyuklarından çıkan ses sinyalleri ileride tekrar dinlenmek üzere kaydedilir. Bu yüzden, eserlerinin ve müziğin keyfine varabilmemiz için, bir orkestra veya bestecinin ille de yanımızda olması gerekmez.

Hastalığın ortaya çıkmasına yol açan (olabilen) her durumun, şikayetlerinizi hafifleten veya daha kötü hale sokan her şeyin, anlık ruha durumunuzun ve hatta özel yaşam koşullarınız ve size yük olan şeylerin doğru ilacı bulmanızda çok önemli bir yeri vardır. Aynı şekilde, hastalığın bireysel tüm özellikleri, örneğin hangi sıklıkla tekrarladığı (Günün hangi saatinde olduğu, mevsim, ayın hangi evrede olduğu), ağrının özellikleri, ağrıya eşlik eden semptomlar („Her …. …duğumda, aynı anda … başlıyor“) veya size garip gelen özelliklerde (“ …….hissediyorum“) önemli bilgilerdir.

Bu yüzden, bu gözlemleri ne kadar iyi yaparsanız, homeopatistlere şikayetlerinizi o ölçüde doğru aktarırsınız. Bu şekilde ilaç seçimi, kendi sağlık durumunuza özgül bir yardımı yerine getirir.

Sağlığınızla ilgili homeopatik bir ön görüşme dışında sonraki görüşmeler de çok zaman kaybına yol açtığı için, genelde sigorta kartınızla ödeme yapmanız mümkün değildir. “Doktor ödemeleri için ücret yönetmeliği“ (GOÄ) bazında son zamanlarda hazırlanan özel faturaların sayısında artış vardır. Yasal sigortalılar uzun süren ve ciddi kronik hastalıkların tedavisinde doktor tarafından muayeneye alınırlarsa ve sigortalılar tedavinin başında bu tedavi ile ilgili resmi olmayan başvurusunda bulunduysa tedavi miktarlarının bir kısmı şirket tarafından ödenebilir. Her durumda, devlet sigortası müdürlük binasına giderek şirket müdürüyle karşılıklı görüşme yapmanız yerinde bir davranıştır.

Ayakta tedavileri sağlık poliçesi kapsamında olan özel sigortalıların homeopatik tedavilerinin masrafları genelde başka bir işleme gerek kalmadan kendilerine geri ödenir.