Muayenehane

Çalışmamızın merkezindeki konular, çocuk sahibi olamamak, endometriozis ve üreme çağındaki kadınların bunlar dışındaki problemleridir. Muayenehanemizin konsepti‚’’alışılagelmiş tedaviler’’ dışında alternatif tedaviler sunmaktır.
Muayenehanemizin konsepti, bireysel ve size özel teşhis ve devamında tedavi yöntemlerini saptamaktır. Her kadın, her çift ve her kısırlık nedeni farklıdır. Dolayısıyla problemin çözümü için uygulanacak yöntemler de bireysel ve esnek olmalıdır. Bu nedenle biz her hasta için özel tedaviler uygulamaktayız ve ilaçsız tedavilere de açığız. Her tür modern kısırlık tedavisini veriyoruz. Ayrıca başvurduğumuz konseptlerin yenilikçi olmasına da çalışıyoruz. Tüp Bebek Merkezimiz esnek karakterini de bu gereksinime borçludur. Uyguladığımız yöntemler, şikayetlere neden olduğu bilinen, riskli ve pahalı uyarıcı hormonların kullanılmadığı tedavi stratejilerini (MIni-IVF, doğal siklusta IVF) kapsamaktadır. Tabi ki bu yöntemin de dezavantajları vardır. Bu yöntemler,
  • over rezervi az olan kadınlar (kanser tedavisi sonrası, endometriozis hastaları, “low responder“ olarak tabir ettiklerimiz),
  • 40 yaş üzeri kadınlar,
  • bugüne kadar konvansiyonel IVF/ ICSI yardımı almamış kadınlar ve
  • masraflarını kendileri karşılayan hastalar (daha az ilaç = daha az gider) için iyidir.
Yurt dışında başka bir vericiden yumurta alması tavsiye edilmiş olan kadınlar için de, bu kadınların kendi yumurta hücrelerinin kullanılmasına gayret edilmektedir. Tabi tedavinizi başarıya götürmek sadece bizden aradığınız nitelikleri karşılayan ve empati sahibi ortaklarımızla mümkün. Bu prensip, laboratuvar bölümü (psikolojik destek, genetik, antikor tespiti, trombofili teşhisi, immünolojik çözümlemeler), cerrahi ve alternatif tıp için de aynıdır. Doktorlarımız, biyologlarımız, hemşirelerimiz ve laboratuvar çalışanlarımız yılların verdiği tecrübeleri sayesinde özel görev ve taleplere cevap verebilme yeteneğine sahipler. Bizimle konuşun ve fikir edinin.