Giderler

Normalde devlet sigortalı çiftlerin, gereken tüm teşhis ve tedavi masrafları sigorta tarafından karşılanmaktadır.