Devlet (GKV) sigortasından yararlanan hastalar

GKV’den sigortalı hastaların masrafları

Normalde, yapay döllenme uygulanmayacaksa, devlet (GKV) sigortalı hastalar için teşhis ve tedavi ücretsizdir. Buna, doğal birleşme için VZO (optimum için birleşme)’ya hazırlık niteliğinde olan bir kereliğine hormonal uyarım veya laparoskopi gibi teşhise yönelik tetkikler veya HSSG (kontrast sıvı sonografisi) dahildir.

Yapay döllenme

1 Ocak 2004’ünde sağlık reformu kapsamında yapılan değişkliklerden itibaren, devlet sigortalılar için yapay döllenmenin masraflarının karşılanmasına dair bağlayıcı şartlar mevcuttur.

Tek koşul, tedavi merkezinin eyalet sağlık kurumunun onayladığı bir tedavi merkezi olmasıdır.

Eğer yapay döllenme (inseminasyon, IVF, ICSI) planlanmışsa, sigortadan masrafları karşılamaları istenmelidir.

Sağlık sigortaları aşağıdaki masrafların % 50’sini karşılar:

 • En fazla sekiz kere uyarımsız inseminasyonu (gerektiğinde klomifen verilse bile)
 • En fazla üç adet hormon uyarımlı inseminasyon siklusunu (Gonal F, Puregon, Menogon)
 • üç IVF- veya üç ICSI-siklusu

Koşullar şunlardır:

 • Çiftlerin evli olması gerekmektedir.
 • Kadın en az 25 en fazla 39 yaşında olmalıdır.
 • Erkek en fazla 49 yaşında olabilir.
 • IVF ve ICSI

Kullanılacak ilaçlara göre yaklaşık masraflar 1.100 – 2.200 avro tutar

Bu işlemler, siklus başına ne kadar tutar?

 • Gerekirse klomifenle uyarılmamış siklustaki inseminasyonu için gereken masrafların toplamı (ilaç kullanımına göre) 60,00 ila 120,00 avro arasında değişir.
 • Uyarılmış siklustaki inseminasyonunda , kullanılan ilaç miktarına göre, masraflar 150,00 ila 500,00 avro arasında değişir. Masraflar, hormonal stimülasyonun daha yüksek dozda veya daha uzun süreli olması durumunda, artabilir.
 • IVF (konvansiyonel IVF) uygulanması durumunda hastanın ödemesi gereken ücret 1.500,00 avrodur.
 • ICSI uygulanması durumunda hastanın ödemesi gereken ücret 1.700,00 avrodur.

Bu ücretler, hastanın kendi cebinden çıkması gereken paydır (siklus başına % 50’dir).

Sigortanın karşılamadığı ek hizmetler:

 • HALO sperm testi (160,- avro)
 • Döllenmiş yumurta hücrelerinin dondurularak saklanması (yaklaşık 400,- avro)
 • 6 ay depolama için kira ücreti (125,- avro)
 • Önceden dondurulmuş döllenmiş yumurta hücrelerinin transferini yapmak için kriyo sikluları (yaklaşık 450,00 – 600,00 avro), ek tıbbi giderler yaklaşık 100,00 – 500 avro arasındadır
 • Assisted Hatching (lazerle yumurtlama) yaklaşık 170,- avro
 • Polar hücre tanısı (900 ile 1600 avro arasındadır)

Merkezin 27a maddesine göre izin başvurusu yapıldı.