Uygulamalı Kinesiyoloji (UK)

Uygulamalı Kinesiyoloji (UK)’nin kurucusu olan Amerikalı kiropraktik doktoru George Goodheart, 60’lı yıllarda vücudun kası ilgilendiren kısımlara terapötik olarak dokunduğu takdirde kasın gücünde değişmelerin olduğunu keşfetmiştir. Buna dayanarak Goodheart standardize edilmiş bir kas testi geliştirmiş ve vücudun hem pozitif hem de negatif zorlamalara nasıl yanıt verdiğini saptamıştır.

UK, şikayetleri özellikle hareket cihazı yardımıyla tanılar. Bununla beraber, alerjilerin, toksisite gibi birçok problemin de tanısını koymakta basit bir olanak sunar (bk. Özel belirtiler)

Bu uygulama ilerleyen yıllarda bir Tanı ve Terapi sistemi bütününe dönüşmüştür. Bu sistem, yapı, metabolizma ve ruhu birlikte inceleyen bir sağlık biçimidir ve buna „Triad of Health“ denilmektedir (bk. Kısaltmalar).

UK, bu şekilde, tıp mesleğinin içeriğini arttırmıştır.

Diğer kinezyoloji yöntemlerin aksine, Uygulamalı Kinesiyoloji (UK) ‚de mutlaka Tıp Bitirme Sınavını vermiş terapistlerle çalışılmaktadır ve bu terapistlerin birkaç yıllık ek bir eğitim programının da sınavını vererek tamamlamaları şarttır.

UK’nin temelinde challenge (kendini aşma) yatar. Bundan, yapısal, kimyasal veya duygusal uyarıcılarla organizmanın tanısal olarak uyarılması anlaşılır. Hasta, böyle bir uyarıcıya maruz bırakıldığında ve kaslarındaki güç değişiyorsa, bu pozitif Challenge olarak isimlendirilir.

Challenge‚ın adaptasyonu, bir tür terapi lokalizasyonudur. Başka deyişle, hasta, rahatsızlık vermesi olası bölgeyi parmağıyla hissetmeye çalışır. Normlardan sapıldığında, kasın test reaksiyonunda değişme olur.

Bu terapi lokalizasyonu, terapiste, rahatsızlığın nerede olduğu ve tedavinin hangi yönde olması gerektiği hakkında bilgi verir.

Özel belirtiler:

 • Ortopedi/Nöroloji
 • Omurilik sendromu
 • Disk ağrıları
 • Baş ağrıları/Migren
 • Spor yaralanmaları
 • Jinekoloji
 • Hormonal bozukluklar
 • Genel tıp
 • Alerji, gıda hassasiyeti
 • Ağır metal, pestisit gibi maddelerden zehirlenme
 • Romatizma
 • Cilt hastalıkları
 • Vücut için gereken maddelerin eksik olması