Kriyosiklus

Kriyo siklusta tüm olası “jinekolojik gereksinimler“e bağlı olarak, ya doğal siklusta ya da hormonal uyarımda, yumurta hücresi, döllenmiş veya embriyo olarak dondurulmuş bir embriyo rahim boşluğuna transfer edilir. Bu çok zahmetli bir iş değildir. Çünkü optimal transfer gününün belirlenebilmesi için kadın hastanın, ultrasonografiye genelde sadece bir kez (yaklaşık olarak siklusun 12. gününde) gelmesi yeterlidir. Bu yöntemde, klomifen tabletli stimülasyon tedavisi (dezavantajı: mukozanın düz olması) veya aşı ile stimülasyon gerekli gibi görünmektedir. Burada farkı yaratan, stimülasyonla büyüyen yumurta hücreleri değil, yumurta keseciklerindeki hormonun salgılanmasıdır.

Kriyosiklus yapabilmek için diğer bir olasılık da, “yapay siklus“ veya HRT siklusudur (HRT – Hormonal Replacement Therapy). Burada kadın ilk olarak mutlaka (oral, vajinal veya transkutan yoldan) östrojen alır. Rahim mukozası bu sayede büyür. Mukoza optimal seviyeye geldiğinde, ek olarak progesteron (sarı cisim hormon oral veya vajinal yoldan) alınır. Bu yöntemin avantajı, fiyatının çok düşük olması ve bu yöntemin yumurtalıkların durumundan bağımsız olmasından kaynaklanır. Dezavantajı, yumurta kesecikleri progesteron salgılayamadığından gebeliğin yaklaşık olarak 10. haftasına kadar östrojen ve progesteronun alınmasına devam edilmelidir.

Kriyo koruma şekli ve dondurulmuş hücre şekline bağlı olarak hamile kalma yüzdeleri, “soğuk siklus“ yüzdeleriyle benzer olabilir. Kriyosiklusta hamile kalma şansının soğuk siklustan bile daha fazla olduğunu gösteren daha yeni bilimsel gözlemler vardır. Ama, bu durum çok sık yapılan slow freezing için değil, vitrifikasyon için geçerli.

Laboratuvarımızda, vitrifikasyon yapılmaktadır (spermlere yapılmamaktadır).

Vitrifikasyon hakkında bilgiler