Ortaklar

Berlin SEJ Sperm Bankası

Humboldt Kliniği

Berlin St. Joseph Hastanesi

Doktor Reichel-Fentz

Fertiprotekt (fertilite projesi)

Doktor Sabine Boedewig

Dr. Hamori/Behrens/Hammel –  Erlangen

Dr. Van Uem muayenehanesi, Erlangen

Magdeburg Üniversitesi

Rostock (üreme tıbbı için) muayenehane

Fertility Center Hamburg

Endokrinologikum Ulm

IVF Praxisklinik Ulm

Praxis Villa Haag, Dr. Meyer-Eichberger, Stuttgart

New Hope Fertility Center New York

IVF Internatonal Consulting

Eugin Barcelona

Dexeus Barcelona

Tahe Fertilidad Murcia