slow-freezing

Slow freezing (yavaş dondurma)

Şimdiye kadar tüm dünyada en sık kullanılan yöntem olan “slow-freezing“de, hücrelere antifriz maddeler (hücrelerdeki buz kristalinin oluşmasını engelleyen maddeler) konularak hücreler bilgisayar kontrolünde yavaş yavaş -196 ºC’ye soğutulmaktadır. Bu işlemle hücreler uzun süre saklanabilir ve hücredeki biyolojik tepkimelerin durması sağlanır. Hücreye eklenen kiroprotektif (antifriz maddeler), hücrenin osmozdan zarar görmesini geniş ölçüde engeller. Bu maddeler düşük konsantrasyonda olmalarına rağmen yine de hücreler için biraz zehirlidirler. Aynı zamanda, hücre organellerine zarar verebilecek olan buz oluşumunu da engelledikleri kesin değildir.

Bu yöntem, teknik olarak nispeten kolay olsa da ve aynı anda birçok hücreye yapılabilse de, bu yöntemde kayıp verme riski % 30 civarındadır. Bu kayıp bu hücrelerin 1/3’ünün çözüldükten sonra döllenme sürecini bitirmedikleri ve embriyo olamayacakları anlamına gelmektedir.

Soğuk siklusla karşılaştırırsak, morfolojik olarak iyi olan embriyolarla bile gebe kalma yüzdesi (GKY) aynı sayıda çıkmaz. GKY, “soğuk siklus“a göre % 30 daha az olabilir.

Döllenmemiş yumurta hücreleri ve embriyolarla kıyaslandığında döllenmiş yumurta hücreleri pek hassas olmadığından slow freezingin, sadece döllenmiş yumurta hücrelerine (prokaryot fazda) yapılabileceğini söyleyebiliriz.

Bir PN-hücre. Bir PN-hücre. PN, pronükleus yani prokaryot anlamına gelmektedir. Burada iki prokaryot açıkça görülmektedir.
Bir PN-hücre. Bir PN-hücre. PN, pronükleus yani prokaryot anlamına gelmektedir. Burada iki prokaryot açıkça görülmektedir.
Böyle kamışlarda (plastik kamışlar), her defasında 1-3 yumurta hücresi dondurulur. Çelikten bir top ile veya uçları kaynakla birleştirerek kapatılır.
Böyle kamışlarda (plastik kamışlar), her defasında 1-3 yumurta hücresi dondurulur. Çelikten bir top ile veya uçları kaynakla birleştirerek kapatılır.
Dondurma cihazlarından bir tanesi. Burada kamışların her aşaması gaz fazında bulunan azotun sıvı hale getirilmesi yoluyla bilgisayar tarafından kontrol edilir (sıcaklık -196 ºC).
Dondurma cihazlarından bir tanesi. Burada kamışların her aşaması gaz fazında bulunan azotun sıvı hale getirilmesi yoluyla bilgisayar tarafından kontrol edilir (sıcaklık -196 ºC).

Bu kamışlar, sonraki sikluslarda tekrar kullanılır / embriyo olmak üzere kültive edilir ve transfer edilirler. Hastaya önceden hormon tedavisi yapılması veya yumurtasının alınması gerekmez.

“Soğuk siklusta“ embriyo transferi başarılı geçtiği takdirde, bu hücreler örneğin iki yıl sonra başka bir çocuk yapmak için gerekecek tedavide kullanılabilir. Depolama ek bir kalite kaybı olmadan  yıllarca depolanabilirler.

Almanya’da en çok kullanılan dondurma yöntemi olan slow freezingsayesinde, neredeyse hiç döllenmemiş yumurta hücreleri (mesela kanser terapisi öncesi doğurganlık rezervi olarak veya „yaşam tarzına bağlı“ bir önlem olarak) zarar görmeden dondurulabilir. Bu yöntem, embriyolar için optimal değildir.