Vitrifikasyon

Vitrifikasyon, „ultra hızlı dondurma“

On yıla yakın bir süredir, vitrifikasyon tedavilerde giderek daha sık kullanılmaya başlamıştır. Burada söz konusu olan ultra hızlı bir dondurma tekniğidir.

Vitrifikasyon tekniğinde, hücrelere belli çözeltiler verilerek hücre içi suyun çekilerek alınması sağlanır. Bu şekilde, hücreyi bozan buz kristallerinin oluşması önlenir. Hücre bileşenlerinin mekanik olarak zarar görmesi olası değildir.

Nispeten yüksek miktarda olan kriyoprotektifin (antifriz madde) temelde hücrelere zehirli bir etkisi vardır.

Yöntemin en büyük avantajlarından biri, % 98’e varan “çözülme yüzdesi“ ile vitrifikasyon ile birlikte döllenmiş yumurta hücrelerinin yanı sıra döllenmemiş yumurta hücreleri ve embriyoları da hemen hemen hiçbir riske atmadan dondurabilme özelliğidir.

Vitrifikasyonun en önemli avantajlarından biri, doğurganlığını tehlikeye atan kemoterapi veya radyasyon terapisi veya bu tip başka bir tedavi ile karşı karşıya kalan kadınların döllenmemiş yumurta hücrelerinin korunmasıdır (Doğurganlık rezervi). İleri bir yaşta (40-45 yaşında) hamile kalma şanslarını yükseltmeyi hedefleyen ve bu yüzden bir tane doğurganlık rezervi (social freezing) bulundurmak isteyen 25-35 yaş arasındaki kadınların yumurta hücreleri böyle bir muameleden geçebilir.

Embriyoların dondurulması, özellikle embriyo seçimine izin verilen ülkelerde, embriyo, kültürün 5. gününde transfer edilmesi gereken sayının üzerinde blastosit içeriyorsa kullanılan bir yöntemdir.

Yöntemin bir dezavantajı vardır o da işçiliğidir: Her zaman tek hücrenin vitrifiye edilmesi gerekmektedir (yani hücreler grup olarak vitrifiye edilememektedir.). Ayrıca, bu yöntem slow freezing e göre daha uzun süreli bir “eğitim“ ve daha çok el becerisi gerektirir.

Oosit, döllenmemiş yumurta hücreleri
Oosit, döllenmemiş yumurta hücreleri