Gizlilik Politikası

1. Bir bakışta veri koruma

Genel bilgiler

Aşağıdaki bilgiler, bu web sitesini ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinize ne olduğuna dair basit bir genel bakış sağlar. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz verilerdir. Veri koruma konusu ile ilgili detaylı bilgiyi bu metnin altındaki veri koruma beyanımızda bulabilirsiniz.

Bu web sitesinde veri toplama

Bu web sitesinde veri toplamadan kim sorumludur?

Bu web sitesinde veri işleme, web sitesi operatörü tarafından gerçekleştirilir. İletişim bilgilerini bu web sitesinin baskısında bulabilirsiniz.

Verilerinizi nasıl topluyoruz?

Bir yandan verileriniz bize ilettiğinizde toplanır. Bu, ör. iletişim formuna girdiğiniz veriler olabilir.

Diğer veriler, BT sistemlerimiz tarafından web sitesini ziyaret ettiğinizde otomatik olarak veya sizin izninizle kaydedilir. Bu temelde teknik verilerdir (ör. İnternet tarayıcısı, işletim sistemi veya sayfanın görüntülenme saati). Bu veriler, bu web sitesine girdiğiniz anda otomatik olarak toplanır.

Verilerinizi ne için kullanıyoruz?

Web sitesinin hatasız olmasını sağlamak için verilerin bir kısmı toplanmaktadır. Kullanıcı davranışınızı analiz etmek için diğer veriler kullanılabilir.

Verilerinizle ilgili hangi haklara sahipsiniz?

Saklanan kişisel verilerinizin kaynağı, alıcısı ve amacı hakkında istediğiniz zaman ücretsiz olarak bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca bu verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkına da sahipsiniz. Veri işlemeye onay verdiyseniz, bu izni ileride istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Ayrıca, kişisel verilerinizin işlenmesinin belirli koşullar altında kısıtlanmasını talep etme hakkına da sahipsiniz. Ayrıca yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz.

Veri korumayla ilgili başka sorularınız varsa, yasal bildirimde verilen adresten istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Analiz araçları ve üçüncü taraf araçları

Bu web sitesini ziyaret ettiğinizde, sörf davranışınız istatistiksel olarak değerlendirilebilir. Bu esas olarak sözde analiz programları ile yapılır.

Bu analiz programları hakkında ayrıntılı bilgileri aşağıdaki veri koruma beyanında bulabilirsiniz.

2. Barındırma ve İçerik Dağıtım Ağları (CDN)

Harici barındırma

Bu web sitesi harici bir servis sağlayıcı (barındırıcı) tarafından barındırılmaktadır. Bu web sitesinde kaydedilen kişisel veriler, ev sahibinin sunucularında saklanır. Bu v olabilir. a. IP adresleri, iletişim istekleri, meta ve iletişim verileri, sözleşme verileri, iletişim bilgileri, isimler, web sitesi erişimi ve bir web sitesi aracılığıyla oluşturulan diğer veriler olabilir.

Ev sahibi, potansiyel ve mevcut müşterilerimizle sözleşmeyi yerine getirmek amacıyla (Madde 6 Para. 1 lit.b GDPR) ve çevrimiçi teklifimizin profesyonel bir sağlayıcı tarafından güvenli, hızlı ve verimli bir şekilde sağlanması için kullanılır (Madde 6 Para . 1 litre f GDPR).

Ev sahibimiz, verilerinizi yalnızca hizmet yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli olduğu ölçüde işleyecek ve bu verilerle ilgili talimatlarımızı uygulayacaktır.

Aşağıdaki barındırıcıları kullanıyoruz:

Strato AG, Pascalstrasse 10, 10587 Berlin

Bir sipariş işleme sözleşmesinin sonucu

Veri koruma düzenlemelerine uygun olarak işlemeyi sağlamak için, barındırıcımızla bir sipariş işleme sözleşmesi imzaladık.

3. Genel bilgiler ve zorunlu bilgiler

Veri koruma

Bu web sitesinin operatörleri kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktadır. Kişisel verilerinizi gizli ve yasal veri koruma düzenlemelerine ve bu veri koruma beyanına uygun olarak ele alıyoruz.

Bu web sitesini kullandığınızda çeşitli kişisel veriler toplanır. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz verilerdir. Bu veri koruma beyanı, hangi verileri topladığımızı ve bunları ne için kullandığımızı açıklar. Ayrıca bunun nasıl ve ne amaçla yapıldığını da açıklar.

İnternet üzerinden veri aktarımının (örn. E-posta ile iletişim kurarken) güvenlik açıkları olabileceğini belirtmek isteriz. Verilerin üçüncü şahısların erişimine karşı tam olarak korunması mümkün değildir.

Sorumlu kuruluş hakkında not

Bu web sitesinde veri işlemeden sorumlu kuruluş:

Dr. Gülden Halis

Telefon: +49 (0) 30 20 65 80 50
E-posta: info@kinderwunschteam.berlin

Sorumlu kuruluş, tek başına veya başkalarıyla birlikte kişisel verilerin (örneğin isimler, e-posta adresleri vb.) İşlenme amaç ve yöntemlerine karar veren gerçek veya tüzel kişidir.

Saklama süresi

Bu veri koruma beyanında belirli bir saklama süresi belirtilmedikçe, kişisel verileriniz, veri işleme amacı artık geçerli olmayana kadar bizde kalacaktır. Silme için meşru bir talepte bulunursanız veya veri işlemeye verdiğiniz izni iptal ederseniz, kişisel verilerinizi saklamak için yasal olarak izin verilen başka nedenlerimiz yoksa (örneğin vergi veya ticari saklama süreleri) verileriniz silinecektir; ikinci durumda, silme, bu nedenler artık geçerli olmadığında gerçekleşir.

ABD’ye veri aktarımı hakkında not

ABD merkezli şirketlerin araçları web sitemize entegre edilmiştir. Bu araçlar aktif olduğunda, kişisel verileriniz ilgili şirketlerin ABD sunucularına aktarılabilir. ABD’nin AB veri koruma yasası anlamında güvenli bir üçüncü ülke olmadığını belirtmek isteriz. ABD şirketleri, ilgili kişi olarak buna karşı yasal işlem başlatamadan, kişisel verileri güvenlik yetkililerine teslim etmekle yükümlüdür. Bu nedenle, ABD makamlarının (örneğin, gizli hizmetler) verilerinizi izleme amacıyla ABD sunucularında işlediği, değerlendirdiği ve kalıcı olarak depoladığı göz ardı edilemez. Bu işleme faaliyetleri üzerinde hiçbir etkimiz yoktur.

Veri işlemeye yönelik izninizin iptali

Birçok veri işleme işlemi yalnızca sizin açık onayınız ile mümkündür. Onayınızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. İptalden önce yürütülen veri işlemenin yasallığı iptalden etkilenmez.

Özel durumlarda ve doğrudan reklamcılığa itiraz etme hakkı (Madde 21 GDPR)

SANAT ESASINA GÖRE VERİ İŞLENİYORSA. 6 ABS. 1 LIT. E VEYA GDPR, ÖZEL DURUMUNUZDAN KAYNAKLANAN NEDENLERLE KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE HERHANGİ BİR ZAMAN İTİRAZ ETME HAKKINA SAHİP OLURSUNUZ; BU AYRICA BU HÜKÜMLERE DAYANAN PROFİLLENDİRME İÇİN de geçerlidir. İŞLEMİN BU GİZLİLİK POLİTİKASINA DAYANMASINA İLİŞKİN İLGİLİ YASAL TEMEL. İTİRAZ EDERSENİZ, İLGİNİZİ OLUŞTURAN, YÜRÜTEN VEYA UYGULAYAN, HAKLARINIZI GÖZETEN İŞLEME İÇİN ZORUNLU NEDENLER SAĞLAMADIĞIMIZDAN, ETKİLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİ ARTIK İŞLEMEMİZ. MADDE 21 PARA 1 GDPR’YE GÖRE İTİRAZ.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ DOĞRUDAN REKLAM İÇİN İŞLENMİŞSE, KİŞİSEL VERİLERİN SÖZ KONUSU REKLAM AMACIYLA İŞLENMESİNE HER ZAMAN İTİRAZ ETME HAKKINIZ VAR; BU AYRICA BÖYLE DOĞRUDAN REKLAMLARLA BAĞLANTILI OLARAK PROFİL OLUŞTURMA İÇİN de geçerlidir. İTİRAZ EDERSENİZ, KİŞİSEL VERİLERİNİZ ARTIK DOĞRUDAN REKLAM AMACI İÇİN KULLANILMAYACAKTIR (GDPR 21 (2) MADDESİNE GÖRE İTİRAZ).

Sorumlu denetim makamına itiraz hakkı

GDPR’nin ihlali durumunda, veri sahipleri, bir denetim makamına, özellikle de ikamet ettikleri üye devlette, iş yerlerinde veya iddia edilen ihlalin yerinde şikayette bulunma hakkına sahiptir. Temyiz hakkı, diğer idari veya adli çözüm yollarına halel getirmeksizin mevcuttur.

Veri taşınabilirliği hakkı

Onayınıza dayanarak veya size veya üçüncü bir tarafa ortak, makine tarafından okunabilir bir formatta devredilen bir sözleşmenin yerine getirilmesiyle otomatik olarak işlediğimiz verilere sahip olma hakkına sahipsiniz. Verilerin başka bir sorumlu kişiye doğrudan aktarılmasını talep ederseniz, bu yalnızca teknik olarak mümkünse yapılacaktır.

SSL veya TLS şifrelemesi

Güvenlik nedeniyle ve site operatörü olarak bize gönderdiğiniz siparişler veya sorular gibi gizli içeriğin iletimini korumak için bu site SSL veya TLS şifrelemesini kullanır. Şifreli bir bağlantıyı, tarayıcının adres satırının “http:” den “https:” ye değişmesi ve tarayıcınızın satırındaki kilit simgesiyle tanıyabilirsiniz.

SSL veya TLS şifrelemesi etkinleştirilirse, bize ilettiğiniz veriler üçüncü şahıslar tarafından okunamaz.

Bilgi, silme ve düzeltme

Yürürlükteki yasal hükümler çerçevesinde, saklanan kişisel verileriniz, bunların kaynağı ve alıcısı ve veri işlemenin amacı hakkında ücretsiz bilgi alma ve gerekirse bu verileri düzeltme veya silme hakkına sahipsiniz. Kişisel veriler konusunda başka sorularınız varsa, yasal bildirimde verilen adresten istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İşlemeyi kısıtlama hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Yasal uyarıda verilen adresten istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. İşlemenin kısıtlanması hakkı aşağıdaki durumlarda mevcuttur:

  • Tarafımızdan saklanan kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz ederseniz, genellikle bunu kontrol etmek için zamana ihtiyacımız vardır. Test süresince kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
  • Kişisel verilerinizin işlenmesi hukuka aykırı bir şekilde gerçekleşmişse / gerçekleşmişse, silme yerine veri işlemenin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz.
  • Kişisel verilerinize artık ihtiyacımız yoksa, ancak bunlara yasal hak taleplerini uygulamak, savunmak veya ileri sürmek için ihtiyacınız varsa, kişisel verilerinizin silinmesi yerine işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
  • GDPR 21. Maddenin 1. Fıkrası uyarınca bir itirazda bulunduysanız, çıkarlarınız ve bizim çıkarlarımız tartılmalıdır. Kimin çıkarlarının geçerli olduğu henüz belirlenmediği sürece, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtladıysanız, bu veriler – saklanması haricinde – yalnızca sizin izninizle veya yasal iddiaların tesisi, uygulanması veya savunulması için veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarının korunması veya önemli kamu yararı nedenleriyle kullanılabilir. Avrupa Birliği veya bir üye ülke tarafından işlenmiştir.

4. Bu web sitesinde veri toplama

Çerezler

İnternet sayfalarımız sözde “çerezler” kullanır. Çerezler küçük metin dosyalarıdır ve cihazınıza herhangi bir zarar vermez. Bir oturum süresince geçici olarak (oturum çerezleri) veya kalıcı olarak (kalıcı çerezler) cihazınızda saklanırlar. Oturum çerezleri, ziyaretinizden sonra otomatik olarak silinir. Kalıcı tanımlama bilgileri, siz onları silene veya web tarayıcınız otomatik olarak silene kadar terminal cihazınızda saklanır.

Bazı durumlarda, üçüncü şahıs şirketlerden gelen tanımlama bilgileri, web sitemize girdiğinizde (üçüncü taraf tanımlama bilgileri) cihazınızda da saklanabilir. Bunlar bizim veya sizin belirli üçüncü taraf hizmetlerini (ör. Ödeme hizmetlerini işlemek için tanımlama bilgileri) kullanmanıza olanak tanır.

Çerezlerin farklı işlevleri vardır. Bazı web sitesi işlevleri bunlar olmadan çalışmayacağı için teknik olarak çok sayıda çerez gereklidir (örneğin, alışveriş sepeti işlevi veya videoların görüntülenmesi). Diğer çerezler, kullanıcı davranışını değerlendirmek veya reklamları görüntülemek için kullanılır.

Elektronik iletişim sürecini yürütmek (gerekli çerezler) veya istediğiniz belirli işlevleri sağlamak için (örneğin alışveriş sepeti işlevi için işlevsel çerezler) veya web sitesini optimize etmek için gerekli olan çerezler (ör. Web kitlesini ölçmek için çerezler) Madde 6 Paragraf 1 litre temelinde. f GDPR, farklı bir yasal dayanak verilmediği sürece. Web sitesi operatörü, hizmetlerinin teknik olarak hatasız ve optimize edilmiş sağlanması için tanımlama bilgilerinin depolanması konusunda meşru bir menfaat sahibidir. Çerezlerin depolanması için onay talep edilmişse, ilgili çerezlerin depolanması münhasıran bu izne bağlı olarak gerçekleşir (Madde 6 Paragraf 1 bir GDPR yaktı); onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Tarayıcınızı, çerezlerin ayarlanması hakkında bilgilendirilecek ve yalnızca bireysel durumlarda çerezlere izin verecek, belirli durumlarda veya genel olarak çerezlerin kabul edilmesini hariç tutacak ve tarayıcıyı kapattığınızda çerezlerin otomatik olarak silinmesini etkinleştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Çerezleri devre dışı bırakırsanız, bu web sitesinin işlevselliği kısıtlanabilir.

Çerezlerin üçüncü taraf şirketler tarafından veya analiz amacıyla kullanıldığı ölçüde, sizi bu veri koruma beyanında ayrıca bilgilendireceğiz ve gerekirse onayınızı isteyeceğiz.

İletişim formu

Bize iletişim formunu kullanarak soru gönderirseniz, orada verdiğiniz iletişim bilgileri de dahil olmak üzere sorgu formundaki bilgileriniz, talebin işlenmesi amacıyla ve takip soruları durumunda tarafımızdan saklanacaktır. Bu verileri izniniz olmadan aktarmayız.

Bu veriler, Madde 6 Paragraf 1 lit. b GDPR, talebiniz bir sözleşmenin ifasıyla ilgiliyse veya sözleşme öncesi önlemleri almak için gerekliyse. Diğer tüm durumlarda, işleme, bize gönderilen soruların etkili bir şekilde işlenmesindeki meşru menfaatimize (GDPR Madde 6 Paragraf 1 lit. f) veya bu durumda sizin rızanıza (Madde 6 Paragraf 1 lit. a GDPR) dayanmaktadır. sorgulandı.

İletişim formuna girdiğiniz veriler, siz bizden silmemizi, saklama izninizi iptal etmemizi veya veri saklama amacı artık geçerli olmayana kadar (örneğin, talebiniz işlendikten sonra) bizde kalacaktır. Zorunlu yasal hükümler – özellikle saklama süreleri – etkilenmeden kalır.

E-posta, telefon veya faks yoluyla sorgulama

Bizimle e-posta, telefon veya faks yoluyla iletişime geçerseniz, talebiniz, bunlardan kaynaklanan tüm kişisel veriler (isim, talep) dahil olmak üzere, talebinizin işlenmesi amacıyla tarafımızdan saklanacak ve işlenecektir. Bu verileri izniniz olmadan aktarmayız.

Bu veriler, Madde 6 Paragraf 1 lit. b GDPR, talebiniz bir sözleşmenin ifasıyla ilgiliyse veya sözleşme öncesi önlemleri almak için gerekliyse. Diğer tüm durumlarda, işleme, bize yöneltilen soruşturmaların etkili bir şekilde işlenmesindeki meşru menfaatimize (GDPR Madde 6 Paragraf 1 lit. f) veya bu durumda sizin rızanıza (Madde 6 Paragraf 1 lit. a GDPR) dayanmaktadır. sorgulandı.

İletişim talepleri aracılığıyla bize gönderdiğiniz veriler, sizden silmemizi, saklama izninizi iptal etmemizi veya veri saklama amacı artık geçerli olmayana kadar (örneğin talebiniz işlendikten sonra) bizde kalacaktır. Zorunlu yasal hükümler – özellikle yasal saklama süreleri – etkilenmeden kalır.

5. Eklentiler ve Araçlar

YouTube

Bu web sitesi, YouTube web sitesindeki videoları entegre eder. Web sitesinin operatörü Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda’dır.

YouTube’un entegre olduğu web sitelerimizden birini ziyaret ettiğinizde, YouTube sunucularına bağlantı kurulur. YouTube sunucusu, hangi sayfalarımızı ziyaret ettiğiniz konusunda bilgilendirilir.

Ayrıca YouTube, cihazınızda çeşitli çerezler depolayabilir veya tanıma için benzer teknolojileri kullanabilir (örn. Cihaz parmak izi). Bu şekilde YouTube, bu web sitesinin ziyaretçileri hakkında bilgi alabilir. Bu bilgi olabilir a. video istatistikleri toplamak, kullanılabilirliği iyileştirmek ve dolandırıcılık girişimlerini önlemek için kullanılır.

YouTube hesabınızda oturum açtıysanız, YouTube’un gezinme davranışınızı doğrudan kişisel profilinize atamasını etkinleştirirsiniz. Bunu YouTube hesabınızdan çıkış yaparak önleyebilirsiniz.

YouTube, çevrimiçi tekliflerimizin çekici bir sunumu için kullanılmaktadır. Bu, 6. maddenin 1. paragrafının anlamı dahilinde meşru bir menfaati temsil eder. f GDPR İlgili bir izin talep edilmişse, işleme münhasıran Madde 6 paragraf 1 lit. bir GDPR; onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Kullanıcı verilerinin işlenmesi hakkında daha fazla bilgiyi YouTube’un veri koruma beyanında bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Google Web Yazı Tipleri

Bu site, yazı tiplerinin tek tip görüntülenmesi için Google tarafından sağlanan sözde web yazı tiplerini kullanır. Bir sayfayı çağırdığınızda, tarayıcınız metinleri ve yazı tiplerini doğru bir şekilde görüntülemek için gerekli web yazı tiplerini tarayıcınızın önbelleğine yükler.

Bu amaçla, kullandığınız tarayıcının Google sunucularına bağlanması gerekir. Bu, Google’a bu web sitesine IP adresiniz üzerinden erişildiği bilgisini verir. Google WebFonts kullanımı 6. Maddenin 1. paragrafına dayanmaktadır. f GDPR. Web sitesi operatörü, web sitesinde yazı tipinin tek tip temsiliyle meşru bir ilgiye sahiptir. Karşılık gelen bir onay talep edilmişse (örneğin, çerezlerin depolanmasına izin verilmesi), işleme yalnızca Madde 6 Paragraf 1 litre temelinde gerçekleştirilir. bir GDPR; onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Tarayıcınız web yazı tiplerini desteklemiyorsa, bilgisayarınız tarafından standart bir yazı tipi kullanılacaktır.

Google Web Yazı Tipleri hakkında daha fazla bilgi https://developers.google.com/ adresinde bulunabilir. fontlar / faq ve Google Gizlilik Politikası’nda: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Google Haritalar

Bu site, Google Haritalar harita hizmetini kullanır. Sağlayıcı, Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda’dır.

Google Haritalar’ın işlevlerini kullanmak için IP adresinizi kaydetmeniz gerekir. Bu bilgiler genellikle ABD’deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada saklanır. Bu sitenin sağlayıcısının bu veri aktarımı üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

Google Haritalar’ın kullanımı, çevrimiçi tekliflerimizin çekici bir sunumunun çıkarına ve web sitesinde belirttiğimiz yerleri bulmayı kolaylaştırmak içindir. Bu, 6. maddenin 1. paragrafının anlamı dahilinde meşru bir menfaati temsil eder. f GDPR İlgili bir izin talep edilmişse, işleme münhasıran Madde 6 paragraf 1 lit. bir GDPR; onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Kullanıcı verilerinin işlenmesi hakkında daha fazla bilgiyi Google’ın veri koruma beyanında bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Google Analytics

Web sitesi kullanımını analiz etmek için Google Analytics kullanıyoruz. Bundan elde edilen veriler, web sitemizi ve reklam önlemlerimizi optimize etmek için kullanılır.

Google Analytics, Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerika Birleşik Devletleri) tarafından işletilen ve sağlanan bir web analiz hizmetidir. Google, web sitesi kullanım verilerini bizim adımıza işler ve işlenen verilerin gizliliğini garanti altına almak için sözleşme gereği önlemler almakla yükümlüdür.

Web sitesi ziyaretiniz sırasında, i.a. aşağıdaki verileri kaydetti:

  • Erişilen sayfalar
  • Sayfalardaki davranışınız (ör. tıklamalar, kaydırma davranışı ve bekleme süresi)
  • Yaklaşık konumunuz (ülke ve şehir)
  • IP adresiniz (net bir atamanın mümkün olmaması için kısaltılmış biçimde)
  • Tarayıcı, İnternet sağlayıcı, cihaz ve ekran çözünürlüğü gibi teknik bilgiler
  • Ziyaretinizin menşe kaynağı (yani, bize hangi web sitesi veya hangi reklam materyali aracılığıyla geldiniz)

Bu veriler ABD’deki bir Google sunucusuna iletilir. Google, “AB-ABD Gizlilik Kalkanı” sözleşmesinin veri koruma hükümlerine uyar.

Google Analytics, çerezleri son ziyaretinizden itibaren iki yıl süreyle web tarayıcınızda saklar. Bu çerezler, gelecekteki web sitesi ziyaretlerinde tanınabileceğiniz rastgele oluşturulmuş bir kullanıcı kimliği içerir.

Kaydedilen veriler, rastgele oluşturulmuş kullanıcı kimliği ile birlikte kaydedilir, bu da sahte kullanıcı profillerinin değerlendirilmesine olanak tanır. Bu kullanıcıyla ilgili veriler 14 ay sonra otomatik olarak silinir. Diğer veriler, toplu biçimde süresiz olarak saklanır.

Koleksiyonu kabul etmiyorsanız, Google’ı devre dışı bırakmak için tarayıcı eklentisini bir kez yükleyerek bunu yapabilirsiniz. Analizi durdurun .

 

Veri koruma beyanının kaynağı: eRecht24

Google Analytics’teki paragrafın kaynağı: traffic3.net

Google Translate ile çevrildi